Inschrijfformulier (Be)Stuurkracht voor aankomend bestuurders

Wil jij je als aankomend bestuurder graag grondig voorbereiden op je nieuwe rol?

Schrijf je dan nu in voor  (Be)Stuurkracht voor aankomend bestuurders en krijg grip op de bestuurlijke rol en agenda. Deelname aan dit programma vindt plaats op basis van persoonlijke uitnodiging. Mocht je echter dit programma ook voor jou als aankomend bestuurder interessant vinden, schrijf je dan in met behulp van het onderstaande formulier. Je kunt ook contact opnemen met Sjoerd Molenaar (06-53 50 39 64, sjoerd.molenaar@beteor.nl) of Jaap Engbers (06-53 39 20 55, jaap.engbers@beteor.nl).

Voorwaarden deelname (Be)Stuurkracht

  1. Inschrijving geschiedt door middel van dit online inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te versturen.
  2. Kosten van deelname bedragen € 5.495,-  exclusief btw en consumpties, inclusief verblijf. Er zijn verder geen bijkomende kosten.
  3. Bij inschrijving factureert Beteor 75% van het volledige bedrag. Na afloop van het programma ontvang je de afsluitende factuur (resterende 25% deelnamebedrag + afrekening consumpties).
  4. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht (zoals bedoeld in Artikel 17 van onze Algemene Voorwaarden) behouden de organisatoren zich het recht voor het programma te annuleren. Het eventueel betaalde geld wordt dan volledig gerestitueerd.
  5. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn deel te nemen, meld dit dan per e-mail aan office@beteor.nl
  6. Kosteloze annulering is mogelijk tot 3 maanden voor het programma. Daarna is 25% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij annulering na 6 weken voorafgaand aan het programma wordt het volledige bedrag verrekend. Het is dan wel mogelijk om in overleg met Beteor een plaatsvervanger te laten deelnemen.
  7. Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
    Let op: heb je binnen een week na het versturen van jouw inschrijfformulier nog geen bevestiging van ons ontvangen? Mail dan naar office@beteor.nl of bel naar (0)40 24 64 900.

In welke werkvelden zijn wij actief?