Serious gaming

Wil je de samenwerking binnen je team verbeteren? Wil je medewerkers voorbereiden op een verandering? Of wil je ze laten ervaren wat de uitdagingen zijn binnen een nieuwe functie of rol? En vind je een activerende, praktijkgerichte leeromgeving belangrijk? Zet dan ‘Serious Gaming’ in.

Wat is ‘Serious Gaming’?

Gedurende een dag spelen je medewerkers in groepsverband een game die bestaat uit uiteenlopende en uitdagende opdrachten in een virtuele omgeving. Het gaat daarbij om een simulatie die de werkelijkheid van je eigen organisatie dicht benadert.

In de loop van de dag neemt de complexiteit van de opdrachten toe. De situatie wordt daardoor steeds intenser en urgenter. Je medewerkers leren door te ervaren, te reflecteren en nieuw gedrag uit te proberen, waarbij het ook gaat om het van en met elkaar leren.

Het resultaat

Aan het eind van de dag zijn de resultaten direct beschikbaar. Je medewerkers krijgen uitgebreide feedback naar aanleiding van de opdrachten die ze hebben gedaan. De feedback krijgen ze van verschillende observatoren die hen in actie hebben gezien in de vorm een actiegericht ontwikkelplan voor de individuele medewerker of voor het team als geheel.

Maatwerk

Onze Serious Games’ zijn altijd maatwerk. Je medewerkers werken vanuit een voor jouw organisatie urgent thema. Het dagprogramma stemmen we daar op af.

Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Wat betekent een aanstaande verandering voor jouw team? Wat is de impact van de verandering op spelregels, rolverdeling en procedures?
 • Wie zijn onze leidinggevenden van de toekomst? Laat jouw medewerkers kennis maken met de rol van leidinggevende. Hoe ervaren zij deze nieuwe rol? Sluit het aan bij hun talenten en waar ligt ruimte voor ontwikkeling?
 • Hoe kan de samenwerking binnen jouw team of tussen de verschillende teams in jouw organisatie verbeteren? Wat gaat goed en wat moet anders?

Serious gaming: flexibel aan te passen aan jouw wensen

Serious gaming is op verschillende manieren en zeer flexibel in te zetten voor jouw team en organisatie. Dat kan onder andere door:

 1. Verschillende groepsgroottes (van 5 tot 50 deelnemers).
 2. De mogelijkheid om eigen managers of coaches in te zetten, naast de experts van Beteor.
 3. De mogelijkheid om met elkaar op één locatie te werken of tegelijkertijd op verschillende locaties in binnen- en buitenland.
 4. Derden gevraagd of ongevraagd een rol te laten spelen binnen de game.
 5. Een wedstrijdelement toe te voegen waardoor een deelnemer of een subgroep als winnaar naar voren komt.
 6. Gebruik te maken van psychometrische instrumenten als aanvulling op gedragsobservaties (capaciteitentests en/of persoonlijkheidsonderzoek).
 7. Uitbreiding van het programma met teamontwikkelingsactiviteiten, met (maatwerk) training of met corporate programmaonderdelen.

Wil je serious gaming inzetten voor jouw team?

Neem contact op

Interesse? Bel Henk van der Tas
phone+31 (0) 40 24 64 900

Vanuit onze expertise op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulaire economie, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams en organisaties duurzaam kunnen groeien.

Waarom Beteor?

 • Werken vanuit een voor jouw organisatie urgent thema.
 • Een activerende, praktijkgerichte leeromgeving.
 • Leren door te ervaren, te reflecteren en nieuw gedrag uit te proberen.