Interim Webinar en Start Beteor Interim Academie

Op woensdag 18 november vond voor het eerst het Beteor Interim Webinar plaats. Er bestond al een jaarlijks fysiek seminar voor interim managers.

Het doel van deze jaarlijkse bijeenkomst is het organiseren van kennisdeling en ontmoeting tussen zelfstandig ondernemers die met Beteor aan interim-opdrachten werken. In de praktijk zijn zij zowel Beteors visitekaartje als ambassadeur.

Dit jaar vond om begrijpelijke redenen de bijeenkomst online plaats. Dertig interim managers namen deel. Dankzij de vele persoonlijke en originele introductieboodschappen samengevat in een kort filmpje ontstond er ook online een ontmoeting.

 

 

Ervaren interim manager Bert Otten hield een inleiding over de drie fasen van een complexe interim opdracht vanuit de focus hoe kun je tot de top behoren in je vakgebied. Op vier momenten in en tijdens de presentatie was er levendige interactie waarbij de deelnemers reageerden op de inhoud van Berts betoog. Martijn Visser gaf aan hoe deze gedachtewisseling een vervolg gaat krijgen.

Het webinar vormt het startpunt van de Beteor Interim Academie, een initiatief voor de ervaren interimmer dat door bouwt op de Interim Intro. Modules uit deze opleiding worden vanaf begin 2021 aangeboden. De thema’s worden mede gebaseerd op de input die deelnemers aan het webinar leverden. Een voorbeeld is de wens deel te nemen aan intervisiegroepjes.

 

Wat houdt de Beteor Interim Academie in het kort in:

  • Voor jezelf ontdekken: is interim iets voor mij?
  • Gebruik maken van ons nieuwe testinstrument voor interimmers: de Beteor interim selector.
  • Basisopleiding interim management.
  • Ondersteunende leer- en intervisiegroepen.
  • Leergang voor ervaren interim managers.
  • Lidmaatschap van de Beteor Interim Community.
  • Voorrang bij opdrachten (door gerichte selectie vooraf).
  • Toegang tot coaches en sparringpartners.
  • Deelname aan intervisiegroepjes.
  • Associé-schap Beteor.

 

Meer weten? Neem contact op met Jaap Engbers of Kees Blokland.

Deel dit bericht op