Interim-management

BeteoR is een ervaren bureau voor interim-management in het onderwijs.

Wij werken in het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het speciaal onderwijs (SO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO-ROC) en het hoger beroepsonderwijs (HBO). Onze interim-managers hebben onder andere ervaring in functies als teamleider, directeur, rector en bestuurder.

Op korte termijn geen (interne) oplossing voor een vacante managementpositie in jouw onderwijsorganisatie? Een interim-manager biedt de tijdelijke oplossing!

Wij spreken en selecteren bij BeteoR voortdurend interimmers. Alleen de interim-managers die aan onze criteria voldoen krijgen daarbij het vertrouwen om onder de vlag en verantwoordelijkheid van BeteoR interim-opdrachten uit te voeren.

Criteria voor interim-management in het onderwijs bij BeteoR

1. Ruime ervaring op het gebied van de interim-opdracht.
Ten eerste moet een interim-manager na een snelle analyse direct kunnen starten met de uitvoering van de opdracht. Een interimmer moet daarom zo mogelijk over gekwalificeerd zijn.

2. Beschikken over relevante kerncompetenties.
Ten tweede moet een interimmer beschikken over minimaal een aantal relevante kerncompetenties. Deze competenties zijn bijvoorbeeld: flexibiliteit, sturen, doelen stellen, overzien van bedrijfsprocessen, plannen en organiseren, probleemanalyse, oordeelsvorming en besluitvaardigheid.

3. Een passende leiderschapsstijl.
Ten derde moet een interimmer een evenwichtige, betrokken en persoonlijke leiderschapsstijl hebben.

Voldoe jij aan deze criteria? Dan komen wij graag in contact met jou! Schrijf je in als interim-manager en verbind je aan BeteoR.

Bij elke interim-opdracht een schaduwmanager

Wij zorgen bij elke interim-opdracht voor een schaduwmanager. De schaduwmanager is een senior adviseur of associé van BeteoR. Hij of zij heeft ruime bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring. De schaduwmanager is de sparringpartner voor de interim-manager tijdens het uitvoeren van de opdracht en ook contactpersoon namens BeteoR richting de opdrachtgever.

Gegarandeerd een hoog kwaliteitsniveau

Onze zorgvuldige en persoonlijke selectie van interimmers op ervaring, competenties én leiderschapsstijl maakt in combinatie met de inzet van stevige schaduwmanagers dat we een hoog kwaliteitsniveau kunnen bieden voor de tijdelijke oplossing in jouw onderwijsorganisatie.

Een interim-manager van BeteoR inzetten in jouw organisatie?

Neem contact op
Vragen? Bel Jaap Engbers!

Vanuit onze expertise op het gebied van werving & selectie, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs, reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams en organisaties duurzaam kunnen groeien.

phone+31 (0) 40 24 64 900

Waarom BeteoR?

  • Ervaring met complexe situaties in verschillende organisaties
  • Een passende leiderschapsstijl: evenwichtig, betrokken, persoonlijk
  • Een deskundige blik van buitenaf
  • Het vermogen zich snel en adequaat aan te passen