Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV)

Leren van én met collega’s.

Makkelijker en met meer opbrengsten dan je zou denken!

Met een Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) kunnen onderwijsbestuurders op een professionele wijze leren van én met collega bestuurders om zo te voldoen aan het vastgesteld kwaliteitskader van de VO-raad uit 2018.

Beteor voorziet in een inzichtelijke CBV waarmee onderwijsbestuurders waardevolle aanknopingspunten krijgen voor de bestuurlijke jaarcyclus of zelfs voor een nieuw meerjarenbeleidsplan. Daarnaast heeft Kees Hoefnagel mede aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de CBV voor de VO-Academie.

Download ons white paper ‘Aan de slag met CBV’

Waarom een Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV)?

Volgens het kwaliteitskader moet een onderwijsbestuurder in het vo minimaal 1 keer in de vier jaar zijn of haar functioneren als bestuurder integraal onder de loep nemen. Echter sinds de opstelling hiervan in 2018 heeft slechts 25% van de bestuurders in het vo een collegiale visitatie doorlopen.

Jammer, want een Collegiale Bestuurlijke Visitatie geeft een zeer waardevol inzicht door reflectie op het eigen werk en het persoonlijk handelen als bestuurder. Daarnaast ontstaat er een verdieping van het eigen perspectief in de bestuurlijke rol door het formuleren van persoonlijke leervragen. De bestuurder krijgt feedback vanuit het middenkader, docenten, personeel en de RvT én van collega bestuurders, voortvloeiend uit de observaties die tijdens de visitatie zijn opgedaan.

“Een visitatie doen is even leerzaam als er een ondergaan. Je ziet patronen in de organisatie van je collega en denkt dan: hoe gaat dat bij mij?”
Herbert Griffioen (Voorzitter CvB Almeerse Scholen Groep)

Waarom Collegiale Bestuurlijke Visitatie (CBV) bij Beteor?

 • Alle draaiboeken liggen al klaar!
 • Binnen het vo een van de best ingevoerde bureaus in Nederland.
 • Uitgebreide kennis van strategische vraagstukken uitdagingen waar onderwijsbestuurders voor staan.
 • We zijn gespecialiseerd in ‘hoe’ je concrete handen en voeten kunt geven aan de implementatie.

We hebben een diepe overtuiging dat de eigen medewerkers een mooie spiegel kunnen zijn voor een bestuurder, zij ondergaan immers de sturing van de bestuurder op alle niveaus en op alle aspecten.

Neem contact op

Wat is het resultaat?

 • Concreet verslag als resultaat, waarin waardevolle reflectie van 3 collega-bestuurders is samengevat.
 • Heldere en leerzame feedback waarbij beelden uit de organisatie aangevuld worden met de rijke ervaring van de in de visitatie betrokken collega bestuurders.

Veelgestelde vragen

 • Wat is de doorlooptijd?
  De doorlooptijd is vooral afhankelijk van het samenstellen van de visitatiecommissie en de eigen voorbereiding van de zelfevaluatie en de leervragen. In de regel gaan we uit van een doorlooptijd van 8 weken.
 • Wat zijn de kosten?
  De kosten bedragen € 6.400,– (vrijgesteld van BTW) en eventuele bijkomende kosten voor de visitatiecommissie. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen we een vervolgvisitatie in de 4-jaars cyclus goedkoper aanbieden.
 • Wie zijn jullie voorzitters?
  Onze ervaren adviseurs Kees Hoefnagel, Carla Grootjen en Mark Haans.

Download hier de richtsnoer CBV van de VO-Academie

Interesse? Bel Kees Hoefnagel
phone+31 (0) 40 24 64 900
Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.

Waarom Beteor?

 • Zelfevaluatie van je persoonlijk handelen als bestuurder in relatie tot de belangrijkste strategische thema’s van je bestuurlijke agenda.