Werving & selectie

Komt er in jouw school een functie voor rector, conrector, directeur, schoolleider, teamleider of staffunctionaris vrij? BeteoR is gespecialiseerd in werving en selectie voor het onderwijs.

Onze adviseurs zoeken, werven en selecteren de juiste kandidaat voor jouw onderwijsorganisatie in primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of hoger beroepsonderwijs (HBO).

“Onze begeleiding wordt gekenmerkt door een professionele aanpak, zorgvuldigheid, rolzuiverheid en scherpte in het selectieproces.”

Veel van onze adviseurs hebben in ruime mate hun sporen als directeur en/of bestuurder in het onderwijs verdiend en kunnen mede daardoor een scherpe inschatting kunnen maken van de werkcontext, de opdracht en de geschiktheid van een kandidaat.

Bekijk hier ons portfolio van ingevulde vacatures.

Professionele begeleiding en besparing van tijd

Door de werving en selectie van management- en directiefuncties aan ons over te laten, krijg je passende kandidaten aan tafel, bespaar je tijd én ben je verzekerd van een professionele inrichting van de vaak intensieve procedures. Wij begeleiden het proces van A tot Z. Denk daarbij aan deze stappen:

  • Goed leren kennen van jouw organisatie door interviews.
  • Opstellen van een profielschets met daarin duidelijk de functie, het profiel van de functionaris en de context van de baan omschreven.
  • Onder de aandacht brengen van de vacature bij de doelgroep via relevante (online en offline) kanalen.
  • Uitgebreid searchen en het spreken en selecteren van kandidaten.
  • Begeleiden en trainen van de benoemingsadviescommissie (BAC).

Je kunt daarnaast verschillende aanvullingen verweven in de procedure. Denk daarbij aan CV-screenings die zekerheid bieden over het CV van kandidaten of aan de LeiderschapSelector en een volledig assessment die inzicht geven in de geschiktheid van een kandidaat voor een functie.

Nazorg en coaching

Goede nazorg is een essentieel onderdeel van het werving- en selectietraject. Zo reflecteren we samen op het proces en vindt er na een jaar een evaluatiegesprek plaats met jou en de aangestelde functionaris. Ook geven we uiteraard uitgebreide feedback aan de kandidaten.

Wil je onze expertise inzetten bij het invullen van een vacature?

Vraag een offerte op maat aan
Vragen? Bel Bart Visser!

Vanuit onze expertise op het gebied van werving & selectie, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs, reiken wij handvatten aan zodat professionals, teams en organisaties duurzaam kunnen groeien.

phone+31 (0) 40 24 64 900

Waarom BeteoR?

  • Professionele begeleiding.
  • Besparing van tijd.
  • Unieke combinatie van adviseurs en ervaren arbeids- en organisatiepsychologen.