Algemeen directeur Portus Scholengroep

Ingevulde vacature

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Algemeen directeur CVO Portus Scholengroep, die zich inzet voor onderwijs, herpositionering & kansengelijkheid in een grootstedelijke context.

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Rotterdam e.o. heeft scholen in Ridderkerk, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Spijkenisse, Brielle, Voorne-Putten, Krimpen, Nieuwerkerk en Rotterdam. Onder de vlag van CVO opereren zeven scholengroepen c.q. scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ca. 20.0001 leerlingen.
Passend bij de door CVO gekozen sturingsfilosofie en organisatiestructuur is met ingang van 1 augustus 2020 de nieuwe scholengroep Portus gevormd. Deze scholengroep bestaat uit de volgende scholen:
 • Groene Hart (Barendrecht) – mavo/havo/vwo (1500 leerlingen)
 • Juliana Mavo (Rotterdam-Zuid) – mavo (400 leerlingen)
 • Farelcollege (Ridderkerk) – vmbo/mavo/havo/vwo (1300 leerlingen)
 • CBSplus (Rotterdam-Zuid) – mavo/havo (400 leerlingen)
 • Zuidermavo (Rotterdam-Zuid) – mavo (300 leerlingen)

Per 2025 worden deze laatste 2 scholen (CBSplus en Zuidermavo) opgenomen in de nieuwe school Stadionpark mavo/havo/vwo (verwacht 1200 leerlingen). In 2024 staat de oprichting gepland van Havo de Grift (Rotterdam-Zuid) (verwacht 300 leerlingen).

De algemeen directeur van Portus is binnen de door de raad van bestuur van CVO vastgestelde visie en kaders integraal verantwoordelijk voor de beleidsvoering en resultaten, zowel onderwijskundig als bedrijfsmatig, binnen zijn scholengroep. De rol van de algemeen directeur is er één van ‘richting geven, ruimte bieden en resultaat behalen’.

De scholen die de scholengroep Portus vormen staan in een dynamische grootstedelijke omgeving. In de regio spelen nu en in de naaste toekomst allerlei vraagstukken en uitdagingen die van invloed zijn op de toekomst van de individuele scholen. Ontwikkelingen die een bovenschoolse en regionale aanpak vragen. Het is hierbij de bedoeling dat de kracht en profilering van de individuele scholen past binnen en wordt ondersteund door de gezamenlijkheid van de scholengroep.

De opdracht
De kernopdracht voor de nieuw aan te stellen algemeen directeur is de doorontwikkeling naar een sterke scholengroep Portus die zijn meerwaarde kent voor:
 • Het in samenhang krachtig positioneren van de individuele scholen, zowel in profilering als onderwijskwaliteit, die behoren bij Portus;
 • Het realiseren van een nieuwe mavo/havo/vwo-school in het gebied Stadionpark;
 • Het realiseren van een nieuwe school Havo aan de Grift;
 • Het realiseren van de transities voor de diverse scholen;
 • Het vanuit visie en kracht behartigen van de belangen van CVO binnen Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid ten aanzien van scholen van andere besturen zonder in het oude denken van concurrentie te vervallen.
 • Gezien de kernopdracht, het vormgeven aan Portus, de complexiteit van de aanstaande transities en de complexiteit van de ontwikkeling in Rotterdam Zuid en de zuidelijke plaatsen, is het van belang dat de algemeen directeur een pionier is waarbij hij ‘out of the box’ kan denken en graag nieuwe paden onderzoekt.

Persoonlijkheidsprofiel
 • De raad van bestuur zoekt voor de Portus scholengroep een inspirerende en verbindende algemeen directeur. Hij dient te beschikken over een heldere visie op en een grondige kennis van het voortgezet onderwijs.
 • Gezien de grootstedelijke dynamische context met zijn multiculturele samenleving en het feit dat Portus aan het begin van haar bestaan staat, dient hij zich snel in te kunnen leven in een complexe onderwijsorganisatie en omgeving. Hierbij is het belangrijk om in staat te zijn om vanuit een toekomstgerichte visie en op een energie gevende wijze de verschillende scholen aan elkaar te verbinden en elkaar te laten verrijken.
 • In deze functie is het van groot belang over het vermogen te beschikken om vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen de directeuren te inspireren en uit te dagen hun onderwijs continue verder te ontwikkelen. Dit om vanuit de geboden ruimte te komen tot eigen onderwijskundige accenten voor hun school.
 • Hiertoe is ervaring met leidinggeven aan veranderingsprocessen vanuit draagvlak een vereiste. De aanwezigheid van coachend vermogen is hierbij een ‘must’ en ervaring in een grootstedelijke context een pré.

Selectie-eisen en -wensen
 • Academisch werk- en denkniveau. Een pré hierbij is het beschikken over een recent behaalde educatieve Master of Master of Change Management.
 • Heeft bij voorkeur een ruime en brede (bestuurlijke of managerial) ervaring als overkoepelend schoolleider in het voortgezet onderwijs. Ervaring in een grootstedelijke context vormt hierbij een pré.
 • Heeft kennis van en ervaring met complexe veranderingsprocessen en weet veranderingen ook in de cultuur te verankeren.
 • Vanuit de open christelijke identiteit van CVO en de eigen levensovertuiging een bijdrage kunnen leveren aan het geven van vorm en inhoud aan de christelijke identiteit van de scholen in een multiculturele omgeving. Dit vanuit de overtuiging dat de identiteit van een school geen vaststaand gegeven is en dat ‘de verbinding met de ander’ een kans biedt tot verrijking.
 • Het hebben van strategisch en politiek-maatschappelijk inzicht en het goed op de hoogte zijn van de theoretische en praktische onderwijsproblematiek.

Dit is een korte samenvatting. Gaat u solliciteren?

U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Download het volledige profiel

Belangrijke informatie

Uiterste reageerdatum: zondag 30 oktober 2022

Verkennende gesprekken met adviseur: 11, 18 en 19 oktober 2022

Neem contact op met Rob de Haan

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Veelgestelde vragen

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.