Directeur-bestuurder

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Een inspirerende en verbindende Directeur-bestuurder - SWV Helmond-Peelland met hart en oog voor het kind.

Bij Samenwerkingsverband PO Helmond Peelland (30.08) zijn 22 schoolbesturen aangesloten. 
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs en het ondersteuningsaanbod aan ongeveer 24.500 leerlingen op 100 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs in de regio van de (deel)gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Motto van het SWV:  
“Kansrijk onderwijs voor ieder Kind”.  
Het Samenwerkingsverband biedt passend onderwijs en ondersteuning voor alle kinderen in onze regio afgestemd op zijn of haar onderwijsbehoeften, ononderbroken en zo thuis nabij mogelijk.  

Het is de ambitie om een passend en steeds inclusiever onderwijs- en ondersteuningsaanbod binnen het regulier basisonderwijs te realiseren, aangevuld waar nodig op onze speciale (basis)scholen.  
Het Samenwerkingsverband is een vereniging van en voor de leden met de Algemene Vergadering als hoogste besluitvormingsorgaan. De Vereniging van de aangesloten schoolbesturen heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de statutaire instandhouding en optimale doelrealisatie van het Samenwerkingsverband. De ALV stemt vierjaarlijks in met het Ondersteuningsplan, nader uitgewerkt in een jaarplan met een bijbehorende begroting. De leden dienen maximaal eigenaar te blijven van de maatschappelijke stevige opdracht die het Samenwerkingsverband gezamenlijk heeft.    “Samenwerken aan (nog) beter passend en steeds inclusiever onderwijs” 

De vereniging van schoolbesturen heeft in het najaar van 2021 het toezicht op de besturing en doelrealisatie van het Samenwerkingsverband belegd bij een (onafhankelijke) Raad van Commissarissen.  De directeur-bestuurder heeft statutair de bestuurlijke rol en is als zodanig verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategisch beleid van het Samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder doet wat nodig is om de doelen uit het Ondersteuningsplan binnen de gestelde financiële kaders van de begroting te realiseren. De directeur-bestuurder geeft sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen het Samenwerkingsverband en geeft leiding aan de medewerkers van het stafbureau (ongeveer 5 fte).   
De directeur-bestuurder informeert – en legt verantwoording af – over bedrijfsvoering (omzet 15 miljoen) en doelrealisatie aan de Algemene Ledenvergadering, de Raad van Commissarissen en de ondersteunings- planraad (OPR). In de OPR denken ouders en personeelsleden mee over het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de scholen.

De directeur-bestuurder:
 • creëert op natuurlijke wijze draagvlak voor en draagt actief bij aan het gezamenlijk vormgeven en uitdragen van de missie en visie van het Samenwerkingsverband; 
 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid van het Samenwerkingsverband, de monitoring daarvan en de kwaliteitsverbetering; 
 • geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen het Samenwerkingsverband en realiseert deze samen met scholen, vroeg- en voorschoolse instellingen, gemeenten en jeugdzorgpartners)  
 • profileert en vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband naar buiten toe en draagt zorg voor de communicatie; 
 • zorgt voor een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering en huishouding; 
 • neemt verantwoordelijkheid voor en het voortouw in het tijd.
De directeur-bestuurder: 
 • heeft passie voor het kind; 
 • is een authentieke en verbinder met visie; 
 • regisseert oplossingsgericht en met overtuigingskracht naar resultaat; 
 • is communicatief vaardig; 
 • is analytisch sterk; 
 • werkt graag en goed samen.
Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Download het volledige profiel

Belangrijke data

02-02-2022

Adviseur: Bart Visser

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.