rector (tto) vwo/gymnasium-locatie (Overkampweg)

Lopende vacatures

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Rector (tto) vwo/gymnasium-locatie (Overkampweg) - Stedelijk Dalton Lyceum

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo, (tweetalig) atheneum, gymnasium en een internationale schakelklas. Het lyceum wordt bezocht door ca. 2500 leerlingen en op de school werken ongeveer 250 medewerkers (ongeveer 200 fte). De school telt een aantal locaties: Overkampweg, Kapteynweg, Leerpark en een internationale schakelklas (ISK), aangestuurd door twee locatiedirecteuren en een rector. De rector en locatiedirecteuren van deze onderwijsteams geven op basis van een binnen het schoolbeleid passend kader leiding aan het onderwijs op hun eigen locatie(s) en rapporteren rechtstreeks aan de voorzitter van het College van Bestuur. Op centraal niveau is er een medezeggenschapsraad. De locaties worden ondersteund door een kleinschalig bestuursbureau voor administratieve-, facilitaire en ICT-ondersteuning, P&O, kwaliteitszorg en financiën.

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare school die voortgezet onderwijs biedt aan alle jongeren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen milieu, godsdienst, huidskleur, sekse, geaardheid, nationaliteit en uiterlijk. Gelijkwaardigheid, tolerantie en respect zijn de uitgangspunten voor het samenleven en samenwerken op de school. Actieve pluriformiteit is hierbij het vertrekpunt. 

Het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Overkampweg is een school voor (tweetalig) atheneum en gymnasium met ruim 800 leerlingen en ongeveer 75 medewerkers. De school biedt volop kansen en voor elke leerling een leerweg, passend bij de eigen capaciteiten met perspectief op doorstroming naar een vervolgopleiding. De Daltonprincipes vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken vormen de basis van al het onderwijs binnen de scholengemeenschap. Ook de waarden reflectie en effectiviteit horen hier nadrukkelijk bij.
In de regio daalt het aantal leerlingen dat instroomt in het voortgezet onderwijs enigszins. De verwachting is dat de daling de komende jaren zal doorzetten en dat deze de bedrijfsvoering van het Stedelijk Dalton Lyceum zal beïnvloeden. In de regio Dordrecht is een traject gestart van verkenning tot samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen om de krimp beheersbaar te maken. De positionering en profilering van het openbaar Dalton onderwijs in de regio behoeft aandacht, om zo het marktaandeel veilig te stellen. De school heft ambities topsport talentschool (LOOT) te worden.

De opdracht 
De rector:
 • Draagt zorg voor de strategische beleidsontwikkeling op het niveau van de locatie.
 • Heeft een integrale verantwoordelijkheid (onderwijs, personeels en financieel beleid).
 • Kan met gedeeld leiderschap sturing geven aan de verdere professionalisering van het relatief jonge managementteam.
 • Stimuleert de interne samenwerking van de locaties én de externe samenwerking met het oog op (eventuele) strategische allianties.
 • Realiseert voor de locatie een aantrekkelijke profilering van het Daltononderwijs binnen de regio Dordrecht.
 • Vindt een balans tussen kansen geven aan ieder kind en behoud van goede onderwijsresultaten.

Persoonlijkheidsprofiel
Belangrijk is dat de rector zich realiseert dat hij leiding geeft aan een Daltonschool. De principes van het Daltononderwijs (vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken) zijn het vertrekpunt voor de manier waarop de rector leiding geeft aan de locatie.

De rector:
 • Is een verbindend en onderwijskundig leider met stimulerende onderwijsvisie.
 • Geeft vertrouwen, toont oprechte betrokkenheid en is zichtbaar binnen en buiten de school.
 • Vindt de passende balans in ruimte laten waar het kan en effectief sturen waar dit moet.
 • Werkt graag en goed samen.
 • Kan reflecteren
 • Communiceert vaardig en transparant.
 • Staat open voor ideeën, creëert draagvlak en is besluitvaardig.
 • Is zichtbaar en benaderbaar.
 • Is een mensenmens.
 • Heeft relativeringsvermogen en humor.

Selectie-eisen
De rector:
 • Heeft academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring in (bij voorkeur) een (onderwijs)organisatie voor voorgezet onderwijs.
 • Heeft affiniteit met de leerling populatie en het Dalton gedachtegoed.

Dit is een korte samenvatting. Gaat u solliciteren?

U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Download het volledige profiel

Belangrijke informatie

7, 14 en 15 februari Kennismakinggesprekken met adviseur Beteor

23 februari Voorselectiegesprekken/speeddate

24 t/m 26 februari Online-assessment (LeiderschapSelector)

28 februari Terugkoppeling online-assessment (telefonisch)

7 maart Eerste sollicitatieronde

14 maart Assessment

20 maart Tweede sollicitatieronde

Neem contact op met Bart Visser

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Veelgestelde vragen

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.