Teamleider brugklas (havo, vwo)

Ingevulde vacature

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Markland Zevenbergen zoekt een teamleider brugklas (havo/vwo).

Organisatie
Stichting Markland bestaat uit twee zelfstandige scholen, het Markland Oudenbosch en het Markland Zevenbergen. Het College van Bestuur (CvB) stuurt de twee scholen aan, waarbij elke school een eigen schoolleiding heeft (rector en conrector bedrijfsvoering). Het directieteam in Zevenbergen bestaat uit de rector, conrector en drie teamleiders (mavo, havo en vwo). Het Markland Zevenbergen voor mavo, havo en vwo is een regioschool met een duidelijke regiofunctie. De brugklas is gedifferentieerd en duurt twee jaar. Aan het eind van leerjaar twee wordt een definitief doorstroomadvies uitgebracht.

Het aanbieden van speciale talentroutes krijgt hoge prioriteit op de school. Deze programma’s – met bijbehorende onderwijskundige inhoud, buitenschoolse activiteiten en opdrachten – sluiten aan bij de individuele behoeftes en talenten van de leerling. Via het Junior College Moerdijk, een samenwerkingsinitiatief van vier scholen voor basisonderwijs in Zevenbergen en het Markland Zevenbergen, kunnen basisschoolleerlingen actief kennis maken met het voortgezet onderwijs.

De ca. 1100 leerlingen voelen zich thuis op Markland Zevenbergen en waarderen het schoolklimaat en de veiligheid met hoge cijfers. Er is sprake van een collegiale sfeer onder alle medewerkers. De leerlingenaantallen groeien. De examenresultaten zijn goed. 

De missie van Stichting Markland: Wij bieden leerlingen onderwijs dat hen ondersteunt bij het ontdekken van hun talenten en hen uitdaagt een zo goed mogelijk leerresultaat te bereiken. Leerlingen ontwikkelen zich tot wendbare, verantwoordelijke en ondernemende jongvolwassenen. Onze medewerkers zijn nieuwsgierig, blijven leren en delen hun kennis. Samen met onze omgeving werken we aan een succesvolle voorbereiding op hun toekomst.

Voor de periode 2021-2025 is een koersplan voor de stichting opgesteld en een schoolplan voor het Markland Zevenbergen. In deze documenten staan de visie en ambities beschreven, met onder andere aandacht voor verbinding en maatwerk. De kernwaarden van de school zijn:
– We vertrouwen.
– We verbinden.
– We verschillen.

Het Markland Zevenbergen vindt het van belang dat het personeelsbestand divers en inclusief is om herkenbaar en toegankelijk te zijn voor leerlingen.

De functie
 • Functieniveau/salariëring: schaal 12 cao VO
 • Omvang: 0.8 fte
 • Ingangsdatum: bij voorkeur start schooljaar 2023-2024

Context
 • Het Markland Zevenbergen is een echte regioschool en biedt onderwijs aan leerlingen uit de gemeente Moerdijk en daarbuiten.
 • De leerlingen zijn afkomstig uit een groot spreidingsgebied en zijn een goede afspiegeling van de bevolking.
 • Als teamleider brugklas (havo, vwo) met 15 klassen maak je samen met de rector, de conrector en drie andere teamleiders deel uit van het managementteam, waar je een strategisch en tactisch waardevolle gesprekspartner bent.
 • Je gaat werken in een relatief nieuw managementteam dat samen bouwt aan verdere professionalisering. De teamleiders zijn sparringpartners van elkaar. 
 • Er wordt gewerkt aan het evenwicht tussen werken in een informele omgeving en oog hebben voor taakgerichtheid.  
 • Je vormt met de mentoren en kernteamleden van de brugklassen het volledige team en bent aanspreekpunt voor deze leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s).
 • Je werkt in de verlengde brugperiode veel samen met de teamleider van de afdeling mavo en hebt in de doorstroom naar klas 3 veel overleg met de teamleiders havo en vwo.

De opdracht 
De teamleider brugklas (havo, vwo)
 • Heeft een leidinggevende functie en stuurt hierin kernteam 1 en 2 havo/vwo aan.
 • Draagt de strategische koers van Markland Zevenbergen uit, helpt mee met (onderwijs)ontwikkelingen binnen de gestelde kaders en draagt zorg voor een strakke, professionele basis van de organisatie.
 • Werkt aan meerdere afdelingsoverstijgende portefeuilles (denk o.a. aan burgerschap, invoering nieuwe leerweg, passend onderwijs en kwaliteitsbeleid).
 • Geeft invulling aan de rol van verbindende schakel tussen teams brugklas 1 en brugklas 2 en directie. Je kunt uitleg geven aan besluiten en vastgesteld beleid.
 • Ontwikkelt en borgt bottom-up een leerlijn voor het mentoraat binnen de tweejarige brugklas m.b.t. groepsbinding, groepsvorming, executieve functies, hoogbegaafdheidsonderwijs. 
 • Analyseert de tweejarige brugperiode incl. het tweecijfersysteem in het kader van opbrengsten.

Persoonlijkheidsprofiel: 
De teamleider brugklas (havo, vwo) 
 • Is vindingrijk en besluitvaardig, weet draagvlak te creëren en is aandachtig en belangstellend. Je bent daarmee complementair aan het zittend managementteam, dat relatiegericht is, coachend handelt en op reflecteren, beheersen en detailleren gesteld is.
 • Motiveert en verbindt mensen en teams. 
 • Is gericht op samenwerking met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio.
 • Heeft ervaring met het implementeren van onderwijsinnovaties (die van belang zijn voor zowel de afdeling als de school) of weet dit zich snel eigen te maken.
 • Beschikt over een sterke pedagogische onderwijskundige visie.
 • Is communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk.
 • Is duidelijk, spreekt verwachtingen uit naar het team en is integer.
 • Durft positie in te nemen, achter de medewerkers te gaan staan en is daadkrachtig.
 • Heeft oog en oor voor de medewerkers en de leerlingen en leeft voor wat hij zegt.
 • Handelt transparant, koersvast, realistisch, duidelijk en waar nodig streng met behoud van de relatie.
 • Toont commitment en is zichtbaar en toegankelijk.
 • Is resultaatgericht, kan goed organiseren, is proactief en kan mensen in hun kracht zetten.
 • Weet goed met heel verschillende leerlingen en ouders om te gaan.

Selectie-eisen
De teamleider brugklas (havo, vwo)
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het onderwijs en de doelgroep.
 • Beschikt over ervaring met leidinggeven, bij voorkeur in het onderwijs.
 • Werkt en denkt op hbo+ niveau.
 • Heeft kennis van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs, volgt deze ontwikkelingen actief en past ze ook toe binnen de school.
 • Beschikt over binding met de regio.

Selectiewensen
De teamleider brugklas (havo, vwo) 
 • Wil zich voor langere tijd verbinden met het Markland Zevenbergen. 

Dit is een korte samenvatting. Ga je solliciteren?

Je vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Belangrijke informatie

16 mei, 1 en 12 juni: Kennismakinggesprekken met adviseur Beteor

16 juni: Voorselectiegesprekken

23 juni: Eerste ronde sollicitatiegesprekken

26 juni: Tweede sollicitatieronde (door organisatie zelf)

Datum volgt: ontwikkelassessment

Neem contact op met Anne-Marie Anthonissen

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Veelgestelde vragen

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.