teamleider vmbo GT

Ingevulde vacature

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Een toegankelijke, koersvaste teamleider vmbo GT

Het Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in het noordoosten van Fryslân. Er gaan ruim 1.600 leerlingen naar deze streekschool. 
Het vmbo GT van het Dockinga fungeert als een eigenstandige school, naast de Vakschool (bb/kb) en school voor havo/vwo, die gezamenlijk het Dockinga College vormen. 
De leerlingen genieten het onderwijs in een pedagogisch-didactisch klimaat dat zich kenmerkt door
ervaring, traditie, aandacht en betrokkenheid. Op het Dockinga College zijn persoonsvorming en het
opbouwen van kennis onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan onder andere het versterken van de samenwerking tussen verschillende scholen/locaties van het Dockinga College, het ontwikkelen van een heldere koers, het actualiseren van het schoolplan en het goed positioneren van de teamleiders.

Op het vmbo GT worden de theoretische en de gemengde leerweg van het vmbo aangeboden. Waar nodig krijgen leerlingen Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Er is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de talentstromen (als onderdeel van een brede oriëntatie in de onderbouw). Daarnaast is de locatie pilotschool voor het vak Technologie & Toepassing (T&T), gelinkt aan het project Sterk Techniekonderwijs (STO). Naast reguliere brugklassen kent het vmbo GT een éénjarige schakelklas voor vmbo KB/GT en voor vmbo GT/havo.  

Het vmbo GT kent één teamleider, die wordt aangestuurd door de directeur van het vmbo GT. Ter ondersteuning van de teamleider vmbo GT zijn er twee leerjaarcoördinatoren actief, evenals een coördinator voor de ondersteuning.

Context
 • Het team vmbo GT is enthousiast en betrokken. De ruim 40 teamleden zijn gewend om verantwoordelijkheid te nemen voor taken.
 • De leerlingen komen uit Dokkum zelf en uit de dorpen rondom. Zij willen over het algemeen graag leren, zijn open en kritisch en kunnen direct reageren.
 • Het onderwijs is in ontwikkeling en er is ruimte voor een eigen stijl van docenten. In de periode van corona is er wat minder aandacht geweest voor de verdere onderwijsontwikkeling.
 • In de komende vier à vijf jaar zal voor GT nieuwe huisvesting worden gerealiseerd.

De opdracht 
 • Het aansturen van het team. Medewerkers ondersteunen, motiveren in hun verdere ontwikkeling en waar nodig aanspreken. De onderlinge samenwerking verder verstevigen en een zorgvuldige afstemming bewerkstelligen.
 • Het organiseren van kwalitatief goed en resultaat gericht onderwijs. 
 • De bestaande verdeling van taken kritisch tegen het licht houden en waar nodig herzien. Insteek is hierbij dat taken eerlijk over de teamleden worden verdeeld en er geen taken blijven liggen. De kennis over organisatie van onderwijs vanuit het team laten komen.
 • De ontwikkeling van de nieuwe leerweg verder vormgeven en in het bijzonder de implementatie van het vak Technologie & Toepassing realiseren.
 • Een bijdrage leveren aan de enthousiaste werving van leerlingen voor vmbo GT en Dockinga College. 
 • Blijvende aandacht voor heldere en tijdige communicatie over afspraken, leefregels en verwachtingen. Inzetten op duurzame oplossingen en heldere terugkoppeling.
 • Een impuls geven aan de samenwerking met het VAKcollege en andere onderdelen van Fierder Onderwijs.

Persoonlijkheidsprofiel
 • Positief ingesteld, gevoel voor humor, benaderbaar en plezier hebben in hard werken. 
 • Investeren in korte lijnen en samenwerking.
 • Belangen kunnen behartigen, (creatieve) oplossingen bedenken en prioriteiten stellen.
 • Lef, koersvast, besluitvaardig en duidelijk.
 • Als toegankelijke leidinggevende een voorbeeldfunctie vervullen, mensen kunnen motiveren, verbinden en durven aanspreken. 

Selectie-eisen
 • Werkervaring in het onderwijs, bij voorkeur het VO.
 • Kennis van de processen in een schooljaar.
 • Ervaring met coördineren en/of begeleiden van onderwijskundige projecten.
 • Kennis van en een visie op vmbo GT /vmbo nieuwe leerweg.

Selectiewensen
 • Kennis van formatie / Foleta.
 • Leidinggevende ervaring.

Dit is een korte samenvatting. Ga je solliciteren?

Je vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Download het volledige profiel

Belangrijke informatie

Neem contact op met Miriam Valk-Koenders

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Veelgestelde vragen

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.