Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie

Beteor innovatie zorg en welzijn

In onze aanpak van het innovatieproces gaan we uit van zeven stappen. Het zevenstappenmodel is ontleend aan: Maarten J. Verkerk e.a. (2018), Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie, Houten: BSL.