Big Picture Learning

Hoe biedt Big Picture Learning een oplossing voor kansenongelijkheid in het onderwijs?