Big Picture Learning

Hoe biedt Big Picture Learning een oplossing voor kansenongelijkheid in het onderwijs?

Op het prachtige Bouwens van der Boijecollege (Stichting LVO) in het Noord-Limburgse Panningen volgen 1420 leerlingen onderwijs op alle niveaus: van vmbo-basis tot en met gymnasium. Binnen de afdeling vmbo-basis hanteert men de onderwijsvorm Big Picture Learning. Wat is het en hoe werkt het?

Wat is Big Picture Learning?

Big Picture Learning (BPL) is persoonlijk onderwijs. Het is een mooi voorbeeld van het vergroten van kansen voor de leerling. Docent Will Peeters: ‘We kijken door een groot venster naar de leerlingen: naar de vaardigheden en kennis die zij hebben. Veel meer vanuit het individu. Gericht naar de wereld toe in plaats van door het volgen van lesmethodes of stromingen.’

BPL: relatie, relevantie & robuust resultaat

Big Picture Learning steunt op drie pijlers: relatie, relevantie en robuust resultaat. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de band tussen leerlingen en hun coach: er is veel aandacht voor wie de leerling écht is en voor de eigen ontwikkeling. Bovendien wordt er lesgegeven in een kleine, vaste leergroep: er wordt bewust gewerkt aan een veilige en respectvolle sfeer in de groep.

Daarnaast wordt er niet alleen geleerd op school of uit een boek, maar vooral door te ervaren en te doen. Om zo kort mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen te blijven, is ‘leren in de echte wereld’ een belangrijk onderdeel. De opbrengst na vier jaar vmbo-basis? Dat is meer dan alleen het behalen van een diploma: de leerlingen worden klaargestoomd voor het leven in de echte wereld.

Docent Will Peeters: “Veilig, ontspannen, gehoord, gezien, gewaardeerd, soms op de plaats gezet, maar als volwaardig mens opgenomen in school.”

Hoe pakken we Big Picture Learning in de praktijk aan?


7 hands-on tips:

  • Creëer meer ruimte voor 1-op-1 coaching voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
  • Voor vmbo-basisklassen is er op deze schoollocatie gekozen voor een vast lokaal waar alle lessen gegeven worden.
  • Focus op de groepsdynamiek en creëer een veilige thuishaven voor de leerlingen.
  • Stel individuele leerdoelen op.
  • Werk aan een passieproject: een zelfbedacht project dat volledig aansluit bij de eigen interesses en passies.
  • Stel een menukaart samen voor de leerlingen rondom een bepaald thema en bied leerlingen de keuze uit diverse projecten die allen aansluiten bij dat bepaalde thema.
  • Sluit iedere periode af met een presentatie of pitch: iedere leerling presenteert de opbrengst voor deze periode aan ouders, mentor en/of klasgenoten.

Geïnteresseerd in kansengelijkheid in het onderwijs?

Ga in dialoog over kansengelijkheid in het onderwijs op het Frank Lambriks Symposium op 21 september 2022!

Deel dit bericht op