Actieonderzoek

Ben je leidinggevende en zit je in een veranderproces of ben je een veranderproces aan het ontwerpen? Dan is het belangrijk om tussentijds vast te stellen of je op de goede weg bent.
Als leidinggevende moet je continu inspelen op veranderingen in de omgeving. Je moet je organisatie aanpassen, je processen verbeteren om de tevredenheid van je klant te verhogen. Actieonderzoek kan daarbij helpen.

Een cultuur waarin verbeteren ‘normaal’ is

Je wilt als leidinggevende een cultuur waarin continu verbeteren ‘normaal’ is en waarin de tevredenheid van de klant centraal staat. Sommige verbeteringen kun je gemakkelijk kwantificeren zodat je meteen weet of je je doelen bereikt hebt of niet. Maar andere verbeteringen kun je minder gemakkelijk meten. Zoals kritische succesfactoren in het veranderproces als draagvlak in de organisatie en de betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders. Door tussentijds percepties van betrokkenen in kaart te brengen stel je vast of je op de goede weg bent.

Wil je zicht krijgen op deze belangrijke parameters?

Dan biedt actieonderzoek uitkomst. Actieonderzoek helpt je ‘meten’ of je de goede dingen doet en of je die goede dingen ook goed doet.

Versnellen van het veranderproces

Door actieonderzoek kun je heel snel op een kwalitatieve manier gegevens verzamelen waarmee je het veranderproces in jouw organisatie kan bijsturen in de gewenste richting. Met als resultaat dat je jouw veranderdoelen sneller realiseert. Of het nu gaat om continu verbeteren, eigenaarschap en zelfsturing in teams, of het optimaal benutten van diversiteit in de cultuur. Beteor beschikt over gevalideerde instrumenten om je met behulp van actieonderzoek te helpen om het veranderproces te optimaliseren en te versnellen.

Meer weten

Wil je meer weten over actieonderzoek als middel om grip te krijgen op de kwalitatieve aspecten en doelen van je voorgenomen veranderproces? Wij leren je medewerkers hoe ze zelfstandig of onder supervisie actieonderzoek kunnen uitvoeren om de veranderprocessen in je organisatie te monitoren en bij te sturen.

Henk van der Tas

Is jouw interesse voor deze aanpak gewekt? Neem contact op met Henk van der Tas of bel rechtstreeks met Henk op 06 537 313 59

Hoe creëer je samen verandering?

Organisaties staan of vallen bij de mensen die er werken. Beteor biedt oplossingen voor ontwikkelings- en samenwerkingsvraagstukken van jouw organisatie.

Deel dit bericht op