Scenario’s voor de inrichting van het onderwijs in onzekere tijden

Heeft dit nadeel ook een voordeel?

Energie

Het barst op dit moment van de creatieve energie in het onderwijs. Door de coronacrisis krijgt onderwijs-op-afstand in hoog tempo vorm en inhoud. Er is sprake van een ware snelkookpan van innovaties. We leren veel over de mogelijkheden en beperkingen van deze vorm van onderwijs. Een belangrijke vraag is: Hoe kunnen we de positieve ervaringen op je eigen school op een slimme wijze vruchtbaar maken voor de toekomst?

Het nieuwe normaal

De toekomst is onzeker. We weten niet hoe lang scholen nog gesloten blijven. We weten ook niet hoelang allerlei beperkingen blijven en wanneer we terug kunnen naar het ‘oude normaal’. Ook is het de vraag of het virus ‘gewoon’ uitdooft of weer regelmatig de kop opsteekt waardoor (lokaal) allerlei beperkende maatregelen weer genomen gaan worden.
Het ‘nieuwe normaal’ in 2020-2021 zou wel eens kunnen zijn dat het onderwijsleerproces op een meer dynamische en hybride manier wordt ingericht. Dynamisch: om snel te kunnen reageren op de ontwikkelingen. Hybride: om op een slimme manier onderwijs-dichtbij en onderwijs-op-afstand zo te organiseren en te integreren dat een dynamische reactie mogelijk is.
Het ‘nieuwe normaal’ begint niet op punt nul, maar bouwt juist voort op de ervaringen en opbrengsten die je eigen organisatie in de afgelopen periode heeft opgedaan met onderwijs op afstand.

Handelingsperspectief

Beteor wil je ontzorgen door een handelingsperspectief voor de komende maanden aan te reiken. Het doel van dit handelingsperspectief is:
  • Op een systematische manier de leerervaringen met onderwijs-op-afstand in je eigen organisatie te inventariseren.
  • Op basis van de ervaringen een ontwerp te maken voor een dynamisch en hybride onderwijsleerproces waarin onderwijs-dichtbij en onderwijs-op-afstand op een didactische verantwoorde manier georganiseerd en geïntegreerd worden.
  • Een programma aan te bieden voor de maanden mei t/m september waarbij het voorgestelde ontwerp met ingang van het nieuwe schooljaar geïmplementeerd wordt.

Keuzemenu

Voor dit handelingsperspectief zet Beteor haar kennis, ervaring en instrumenten in op het gebied van onderwijsinnovatie, scenario denken, organisatie- en veranderkunde en het ontwerpen van onderwijsleerprocessen. We hebben een groep professionals bij elkaar gebracht die elk vanuit hun discipline een bijdrage leveren in het ontwikkelen van het handelingsperspectief voor je organisatie.
De belangrijkste ingrediënten uit ons keuzemenu zijn:
  • Tijdspanne. In co-creatie ontwikkelen we, in de maanden mei tot en met september, de basis voor de organisatie en inrichting van het onderwijsleerproces. We verwachten dat in het schooljaar door onverwachte omstandigheden aanpassingen nodig zouden kunnen zijn. Je hebt dan de handvatten om je snel en effectief aan de nieuwe situatie aan te passen.

  • Actieonderzoek. We doen onderzoek ‘in the heat of the moment’. Met behulp van de narratieve onderzoeksmethode blijven we zo dicht mogelijk bij de emoties en ervaringen van de docenten. Met een telefonisch interview brengen we de ervaringen op systematische wijze in kaart. Met als resultaat systematisch geconsolideerde leerervaringen.

  • (Online) werkconferenties. Door middel van (online) werkconferenties geven we allereerst betekenis aan de geconsolideerde leerervaringen. Daarna worden verschillende scenario’s uitgewerkt met betrekking tot een dynamische en hybride organisatie, en de inrichting en het ontwerp van het onderwijsleerproces. We gebruiken daarvoor de methodiek van het kort-cyclisch innoveren waardoor de resultaten snel kunnen worden toegepast.

  • (Online) draagvlak ontwikkelen. Het is van groot belang om de hele organisatie mee te nemen met de verschillende scenario’s die ontwikkeld worden. Er zijn verschillende methoden om dit te doen.

  • Summer course. Door middel van een Summer course leiden we enkele docenten op tot innovatie specialist die hun collega’s helpen om de benodigde innovaties in het schooljaar 20-21 te realiseren.

  • Workshop bestuurders en directie. Een workshop voor bestuurders en directie om inzicht te geven in actieonderzoek, scenario denken, kort-cyclisch innoveren en het managen van innovatie in tijd van crisis.

Henk van der Tas

Is jouw interesse voor deze aanpak gewekt? Neem contact op met Henk van der Tas of bel rechtstreeks met Henk op 06 537 313 59

Hoe creëer je samen verandering?

Organisaties staan of vallen bij de mensen die er werken. Beteor biedt oplossingen voor ontwikkelings- en samenwerkingsvraagstukken van jouw organisatie.

Deel dit bericht op