Drie soorten innovaties in de industrie

In de industrie word je geconfronteerd met lastige problemen. Voor het oplossen van die problemen zijn drie verschillende routes mogelijk. Het is belangrijk om vooraf te onderzoeken met wat voor soort innovatie je te maken hebt en wat dat betekent voor het managen en besturen van het innovatieproces.

1. Innovatie binnen het bestaande proces

Je kunt de problemen oplossen door binnen het bestaande proces één of meer aanpassingen aan te brengen. Innovatie binnen het bestaande proces is eigenlijk ‘innoveren in het klein’. Je richt je namelijk op een stukje van het proces, een bepaald aspect van het product of op een element van de dienst. Bij dit soort innovaties zijn in het algemeen de kosten laag, de opbrengsten aantrekkelijk en de risico’s beperkt. Innovaties binnen het bestaande proces manage je op een andere manier dan innovaties van het proces, het product, de dienst of het concept. Daarom moet je voor dit soort innovaties bij voorkeur een aparte aanpak en een apart beleid hebben.

2. Innovatie van het proces, het product of de dienst

Je kunt de problemen niet oplossen binnen de bestaande kaders. Het hele proces, het hele product of de hele dienst moet je vernieuwen. Innovatie van het proces, het product of de dienst is in het algemeen ingrijpend. De kosten zijn vaak hoog en de risico’s moeten goed gemanaged worden. Een nieuw proces, een nieuw product of een nieuwe dienst kunnen belangrijk zijn voor de concurrentiepositie en de toekomst van het bedrijf.

3. Innovatie van het bestaande concept

Je kunt de problemen niet oplossen binnen het bestaande industrieconcept. Je moet een nieuw concept ontwikkelen. Als er een nieuw industrieel concept ontwikkeld moet worden dan zijn de kosten en de risico’s zeer hoog. Het vereist moed om dit soort innovaties te durven ontwikkelen. De opbrengsten kunnen bijzonder hoog zijn.

Maarten Verkerk

Innovatie is de rode draad in het leven van Maarten Verkerk. Hij heeft veel ervaring met innovaties in de industrie en in de gezondheidszorg en is tegenwoordig actief op het gebied van innovaties in het onderwijs. In innovatie zoekt hij de verdieping.

Veel tijd kwijt aan een selectieprocedure?

Met de selectie-instrumenten van Beteor professionaliseer je het selectieproces van jouw organisatie. Een goede onderlegger van een intakeproces of selectiegesprek.

Deel dit bericht op