Interim-management in het onderwijs: veel vraag en meer focus op kandidaat

Beteor is lid van de Raad voor Interim-Management (RIM) en werkte mee aan het tweejaarlijkse onderzoek naar de interim-markt. In het najaar van 2023 publiceerde deze raad het onderzoeksrapport: “De interim-managementmarkt anno 2023”. Het onderzoek toont de toegevoegde waarde van Interim-managementbureaus in Nederland. Ook en misschien wel juist, in tijden van schaarste. Welke ontwikkelingen we zien? Dat delen we in deze blog.

Bij Beteor zijn we actief met interim-diensten in het onderwijs (po, vo, mbo, hbo/wo). Daarbij koppelen we opdrachtgevers en interim-managers aan elkaar. De vraag? Die is onverminderd groot. Organisaties zetten interim-managers sinds jaar en dag in om met een surplus aan specifieke kennis en ervaring een probleem in een organisatie te helpen oplossen. Dat is goed en zal zo blijven. Toch verandert de vraag. We signaleren nu namelijk dat er steeds meer behoefte is aan interim-managers die als leidinggevende een periode overbruggen, omdat er op korte termijn geen mensen te vinden zijn om het werk te doen. Dit fenomeen speelt zich vooral af op het niveau van team- en afdelingsleiders en van directeuren. 

Daarnaast zien we dat bij vragen waar initieel de focus op continuïteit ligt, er een veranderbehoefte blijkt te zitten. Of daar brengt alleen al de komst van een interim-manager verandering teweeg. Ook dat is de toegevoegde waarde van een interim-manager voor een organisatie. Wij stimuleren opdrachtgevers om dit te omarmen.

Analyse van het probleem

Oké, veel organisaties zijn dus op zoek naar een interim-manager. Maar wat is dan een voorwaarde voor een succesvolle match en verloop van de opdracht? Dat is een gedegen analyse van het probleem en de opdracht. En dat is een stevige meerwaarde die Beteor biedt. Wij kijken in het voortraject goed naar wat de organisatie nodig heeft. Daarbij realiseren we ons dat de aanvrager ook deel kan zijn van de situatie of het probleem. 

We zien vaak dat het inzetten van de eigen observaties en analyse door de interim-manager voorwaardelijk is. Een fris paar ogen van buiten de organisatie leidt in de eerste weken van de opdracht vaak tot een nuancering of bijstelling van de opdrachtformulering. Deze gedegen analyse en plan van aanpak, in combinatie met doorlopende reflectie en de inzet van opdrachtbegeleiding tijdens de opdracht, zijn voorwaardelijk voor een geslaagde inzet.

Het belang van een warm netwerk

De schaarste op de markt is steeds meer merkbaar. Het inschakelen van een kwalitatief goed bureau voor bemiddeling brengt meerwaarde, zowel voor opdrachtgever als voor de kandidaat.

Beteor heeft een groot, warm netwerk aan kandidaten en opdrachtgevers. Onze overige diensten binnen advies, werving & selectie, assessments en opleidingen & netwerken, versterken onze kennis en vergroten onze pool aan mensen. Wij selecteren deskundige krachten met een verbindend en mens- en resultaatgericht profiel. En natuurlijk met competenties die matchen met de opdrachten uit het veld. We kennen de mensen en weten waar ze goed in zijn en blij van worden. Talent en diversiteit proberen we naar voren te schuiven. En naast het aanbieden van een papieren cv, kleuren we het beeld en profiel van een kandidaat bij een voordracht meer in en komen we daarna live aan tafel om persoonlijk kennis te maken. Houding, persoonlijkheid en de befaamde persoonlijke klik zijn minstens zo belangrijk als ervaring.

 

Voor interim-managers in het onderwijs kan een warm netwerk ook waardevol zijn. Denk aan het delen van best practices, het uitwisselen van ideeën en het opbouwen van ondersteunende netwerken. Dit draagt bij aan hun persoonlijke en professionele groei, wat vervolgens goed is voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten. In 2024 organiseert Beteor twee bijeenkomsten voor interim-managers in het onderwijs, in Eindhoven en in Lelystad.

Focus op de kandidaat

Traditioneel lag de focus van interim-managementbureaus voornamelijk op het matchen van opdrachtgevers met gekwalificeerde interim-managers. Hoewel dit nog steeds een cruciaal aspect is, zien we een verschuiving naar een meer kandidaatgerichte benadering. Dit betekent dat wij ons meer richten op het begrijpen van de behoeften, doelen en ambities van de interim-managers zelf. We leggen steeds meer nadruk op het vinden en daarna boeien en binden van onze interim-managers aan onze kwaliteitspool. Zo zijn we nog beter in staat om de ideale match te maken met een organisatie.

Ambitie

Ook met de groeiende vraag naar interimmers zien we voor ons bureau de taak om, via het inzetten van kwalitatief goede managers, bij te dragen aan goed onderwijs voor leerlingen en studenten. En aan een professionele en boeiende werkplek voor medewerkers. Wij geloven in het succes van organisaties waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, als mens en als professional. Wij reiken handvatten aan zodat professionals, teams, leiders en organisaties duurzaam kunnen groeien.

Wil je eens sparren? Wil je interim-manager worden of heb je er één nodig?

Neem dan contact op met Imke van Heyster, Leonie van de Kant of Jaap Engbers. We helpen je graag. 

Imke van Heyster

Verbindingen en ontwikkeling creëren, in het bijzonder met en tussen mensen, generaties, organisaties, doe ik graag. Ik werk daarbij toekomstgericht en met oog voor diversiteit.

Organisatieadvies

Begeleiding en advies om je organisatie verder te laten groeien en ontwikkelen? Kom in contact met de experts van Beteor! 

Deel dit bericht op