Plek 3, Bibliotheek Venlo

Maak kennis met wat Plek 3 kan betekenen voor kinderen die net iets extra’s nodig hebben op gebied van taal en algemene ontwikkeling.

Het is donderdagmiddag rond kwart voor drie. Vanuit verschillende stadsdelen in Venlo fietsen kinderenuit groep 6, 7 of 8 van hun basisschool naar de bibliotheek. Ze gaan naar PLEK 3: de bieb, de 3e plek om te ontwikkelen. Waarom? En welke kansen worden hier geboden?  

PLEK 3 in de Bibliotheek Venlo is een prettige plek waar kinderen leren zonder dat de nadruk op leren ligt. Ze krijgen de mogelijkheid om taal en talenten op een speelse manier verder te ontwikkelen. In samenwerking en afstemming met plek 1 en 2: thuis en school.  

PLEK 3 is bedoeld voor kinderen die net iets extra’s nodig hebben op gebied van taal en algemene ontwikkeling. Door naar PLEK 3 te komen ontwikkelen ze een grotere woordenschat en worden ze beter in begrijpend lezen. Ze gaan in kleine groepjes aan de slag en leren met en van elkaar vanuit een viertal thema’s: 

 

  • Burgerschap 
  • Cultuur 
  • Duurzaamheid 
  • Techniek 

 

Dat doen ze niet alleen in de bieb, maar ook erop uit, naar buiten! Ze maken hun wereld groter door bij organisaties en bedrijven te gaan kijken en nieuwe ervaringen op te doen. Ze komen zelf met oplossingen voor vraagstukken en zijn veel in gesprek met elkaar en met de mensen die hen begeleiden. 

Wat ze daarvan vinden? “Superleuk!”, zegt deelneemster Femke, “Je kan niet altijd zelf kiezen wat je doet, maar toch is het fantastisch leuk. Bij het eerste thema dacht ik bijvoorbeeld ‘daar heb ik eigenlijk niet zo’n zin in’ en achteraf dacht ik ‘waarom had ik hier nou eigenlijk geen zin in’?” De kinderen en hun ouders zijn enthousiast. Ook het onderwijs ziet resultaat en participeert volop. En ook daar is het de bieb om te doen, het verstevigt de relatie met het onderwijs als partner in taalontwikkeling en er komt voortdurend uitwisseling tot stand. Steeds meer verbinding tussen samenwerkingspartners. 

Projectleider Sanne Pijnenburg: “Niet alleen in Venlo verdienen kinderen deze kansen te krijgen, dus we delen heel graag met andere bibliotheken wat we hebben opgezet, we zouden het zonde vinden als het alleen beperkt blijft tot Venlo.” Dus ben je nieuwsgierig, dan ben je welkom! 

Meer weten over Plek 3 en hun initiatief voor kansengelijkheid?

Geïnteresseerd in kansengelijkheid in het onderwijs?

Ga in dialoog over kansengelijkheid in het onderwijs op het Frank Lambriks Symposium op 21 september 2022!

Deel dit bericht op