Wat zijn creativiteit en innovatie en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

In deze blog hebben we het over wat creativiteit en innovatie precies zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
Creativiteit wordt door sommigen gezien als iets ongrijpbaars of iets dat alleen aan kunstenaars besteed is. Niets is echter minder waar. Iedereen heeft, in meer of mindere mate, creatief potentieel. Creativiteit definiëren we als de ontwikkeling van ideeën of oplossingen die zowel nieuw als bruikbaar zijn (Amabile, 1996).

Creativiteit en innovatie

Creativiteit is nauw verbonden met innovatie. Nijstad, Baas en Gevers (2015) beschrijven de relatie tussen creativiteit en innovatie als volgt: “Innovatie kan worden gedefinieerd als de intentionele introductie of toepassing van ideeën, processen, producten of procedures die nieuw zijn binnen een bepaalde sociale eenheid (zoals een team of een organisatie) en die bedoeld zijn om voordeel op te leveren (West & Farr, 1990).

Innovatieve organisaties hebben competitief voordeel

Het verschil tussen creativiteit en innovatie is gelegen in de toepassing: een creatief idee wordt pas een innovatie als het ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd (bijv. Anderson, De Dreu & Nijstad, 2004; West, 2002). Creativiteit wordt binnen organisaties dan ook vaak gezien als een voorstadium van innovatie. Innovatieve organisaties en landen hebben een competitief voordeel ten opzichte van hun concurrenten. Zeker in onze servicegerichte economie is innovatie van groot belang, maar voordat nieuwe ideeën in de praktijk gebracht kunnen worden moeten ze wel bedacht worden.

De drie componenten van creativiteit

Bij creativiteit spelen drie componenten een belangrijke rol: creatieve denkvaardigheden, expertise en motivatie (Amabile, 1996, 1998). De nadruk wordt vaak gelegd op creatieve denkvaardigheden. Hoewel verbeeldingskracht een belangrijke rol speelt bij creativiteit dient het belang van expertise en motivatie niet onderschat te worden.
Creatieve denkvaardigheden worden bepaald door iemand zijn of haar persoonlijkheid en capaciteiten. Een creatieve geest is veelal eigenwijs, een doorzetter en durft het met anderen oneens te zijn en de status quo te doorbreken. Tegelijkertijd is een creatief persoon in staat om het zoeken naar een oplossing te laten “incuberen”, oftewel het even te laten rusten en later weer op te pakken. Het helpt om kennis te hebben uit verschillende velden, want dit vergroot het aantal mogelijke associaties en combinaties van ideeën die tot nieuwe ideeën kunnen leiden. Motivatie bepaalt of er überhaupt iets gedaan wordt. Als iemand niet gemotiveerd is worden de creatieve denkvaardigheden en expertise niet benut. Specifiek intrinsieke motivatie speelt een belangrijke rol bij creativiteit.
Kortom, wanneer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, expertise hebben en creatieve denkvaardigheden hebben, hebben ze de potentie om creatief te zijn. Bij een volgende blog gaan we in op wat er voor zorgt dat het creatief potentieel al dan niet tot uiting komt.
Bronvermelding: Amabile, T. M. (1996). Creativity in context: Update to the social psychology of creativity. Hachette UK. Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity (Vol. 87). Boston, MA: Harvard Business School Publishing. Nijstad, B. A., Baas, M., & Gevers, J. M. P. (2015). Creativiteit en innovatie: introductie op het thema. Gedrag en Organisatie, 28(2), 67-77.

Beteor Mens & Organisatie

Onze adviseurs helpen jou bij het tot een succes maken van veranderingen in jouw organisatie. Verken de mogelijkheden of neem direct contact op.

Hoe geef je leiding aan veranderingen?

Ontdek wat de consequenties voor het managen en besturen van een succesvol innovatieproces zijn: Beteor helpt je graag verder.

Deel dit bericht op