Onderwijs in onzekere tijden: actie-onderzoek

Actie-onderzoek ‘in the heat of the moment’

Een schat aan ervaringen en een snelkookpan van innovaties

Al meer dan een maand werken met afstandsonderwijs leidt tot een schat aan ervaringen bij jouw docenten. Positieve ervaringen en negatieve. We horen dat docenten hun collega’s missen en dat er weinig tijd en gelegenheid is om ervaringen met elkaar te delen. Met de aankondiging dat op 1 juni de VO-scholen waarschijnlijk weer opengaan – onder het anderhalve meter regime – komen er nieuwe vragen op de scholen af. Door de tijdsdruk is het lastig om goed voort te bouwen op de ervaring van de afgelopen weken.

Er is sprake van een ware snelkookpan van innovaties. We leren veel over de mogelijkheden en beperkingen van deze vorm van onderwijs. Een belangrijke vraag is: Hoe kunnen we de ervaringen van docenten op een slimme manier verzamelen, de betekenis daarvan onderzoeken en op een constructieve manier gebruiken bij het oplossen van de vraagstukken die de komende tijd op ons afkomen.

Beteor wil je hier graag bij ontzorgen. We hebben een aanpak waarmee we een goed beeld krijgen van de ervaringen en emoties van docenten, die jullie helpt om goede keuzen maken in de komende maanden, en waarbij we de randvoorwaarden voor succes expliciet maken. Deze aanpak vraagt een geringe belasting van docenten en leidinggevenden. Door dit onderzoek nog in mei uit te voeren – ‘in the heat of the moment’ – kunnen we zorgen voor een realistisch beeld.

Het onderzoek richt zich op HAVO/VWO of op het VMBO. Beide kan ook, maar dan worden het twee aparte onderzoeken. We bieden het onderzoek in mei en juni aan voor 7.500 euro (ex. Btw). Dat is 30% korting op de normale prijs.

1. Het doel van het actie-onderzoek

Het onderzoek gaat over onderwijs-op-afstand. Het doel is:

 1. Een goed beeld krijgen van de ervaringen en gevoelens van docenten.
 2. Ontwerpcriteria formuleren voor de toekomst.
 3. Inventariseren randvoorwaarden

2. De opzet van het onderzoek

De opzet van het onderzoek is als volgt:

 1. Narratief (verhalend) onderzoek naar de ervaringen en belevingen van 8 a 10 docenten (circa drie kwartier).
 2. Analyse van de gesprekken met docenten en bondige beschrijving van de resultaten.
 3. Online bespreken van de resultaten in groepjes van vier docenten en doorvragen op specifieke onderwerpen (circa anderhalf uur).
 4. Analyse van de resultaten van de groepsbespreking.
 5. Eindrapport.

We gaan er vanuit dat de organisatie zelf een feitenrelaas aanlevert waarin de belangrijkste beslismomenten staan over de aanpak en inrichting van het onderwijs op afstand. Eventueel aangevuld met de resultaten van gezamenlijke evaluatiemomenten.

3. Analyseperspectieven

We gebruiken drie analyseperspectieven:

 1. Onderwijskundig perspectief. Hoe kunnen we de resultaten duiden vanuit onderwijskundig perspectief? Welk onderdelen moeten we verbeteren? Wat moeten we vasthouden?
 2. Innovatie perspectief. Hoe kunnen we de resultaten duiden vanuit het perspectief van innovatie? Wat is nodig om sneller te leren en bij te sturen? Is er voldoende kennis van innovatie aanwezig?
 3. Veranderkundig perspectief. Hoe kunnen we de resultaten duiden vanuit veranderkundig perspectief? Waarom is het gelukt om onderwijs-op-afstand snel in te voeren? Welke knelpunten zijn opgetreden? Welke knelpunten hebben we snel opgelost? En waarom?

4. Opbrengsten

Dit onderzoek levert de volgende opbrengsten op:

 1. Een feitenrelaas waarin de belangrijkste beslismomenten staan over aanpak en inrichting van het onderwijs op afstand die gezamenlijk voor de school zijn vastgesteld. Eventueel aangevuld met gezamenlijke evaluatie momenten.
 2. Een goed beeld van de ervaringen en gevoelens van docenten. Dit beeld: eerst gevormd vanuit de interviews en daarna gevalideerd en verfijnd vanuit de informatie uit de teamgesprekken.
 3. De ontwerpcriteria voor de toekomst. Een eerste formulering vanuit de interviews en daarna verfijnd vanuit de teamgesprekken.
 4. Het inventariseren van de randvoorwaarden. Een eerste formulering vanuit de interviews en daarna verfijnd vanuit de teamgesprekken.

Dit onderzoek levert de belangrijkste ingrediënten om vanuit een veranderkundig perspectief naar de toekomst te kunnen kijken en een gefundeerd advies te geven hoe het ontwikkeltraject voor een meer dynamisch en hybride leerproces er uit zou kunnen zien. We gebruiken hier het woord hybride in de zin van een combinatie van onderwijs-dichtbij en onderwijs-op-afstand.

Is jouw interesse voor deze aanpak gewekt? Neem contact op met Henk van der Tas of bel rechtstreeks met Henk op 06 537 313 59

 

Interesse? Bel Henk van der Tas
phone+31 (0) 40 24 64 900
Werving & selectie, executive search, interim-management, persoonlijke ontwikkeling, assessments, loopbaanontwikkeling, stress en burn-outcoaching, organisatieontwikkeling én innovatie in het onderwijs.

Waarom Beteor?

 • Maatwerk voor jouw onderwijsorganisatie.
 • Creatief meedenken over de kansen voor onderwijsinnovatie.
 • Zeer brede ervaring met het begeleiden en mede vormgeven van organisatie-ontwikkeling.