Erik Laban

Iedere dag ten minste 1 verandering van betekenis teweegbrengen, is een belofte en een opdracht die ik graag nastreef.

Ik doe dat vanuit een ruime werkervaring in, met en voor onderwijsinstellingen en -organisaties van PO tot en met HBO. Na mijn actieve onderwijstijd als docent/directielid ben ik vanuit verschillende invalshoeken betrokken geweest bij het ontwerpen en implementeren van organisatie-ontwikkeling en HR-strategie.

Ik ben analytisch ingesteld, stel het primair proces centraal en zie het belang van de ondersteunende processen bij de vertaling van strategie naar beleid en de implementatie daarvan.

Ik ben in staat om verschillen van inzicht te overbruggen zonder de uiteenlopende belangen uit het oog te verliezen; besluitvaardigheid blijft dan niet achterwege.

Participatie en eigenaarschap uitdragen in zowel interne als externe omgeving is voor mij geen opgave: thuis in de wereld van medezeggenschap, vakbonden, directie- en bestuurskamers en vertegenwoordiging in de buitenwereld.

Iedere dag ten minste 1 verandering van betekenis teweegbrengen”

Kenmerkend voor mijn werk:

Resultaatgerichtheid:

  • helder in te bereiken doelen en het belang hiertoe blijven benadrukken.
  • de regie vasthouden en op één lijn met de ander komen.

 

Samenwerken:

  • doelen in gezamenlijkheid realiseren.
  • een open houding aannemen.

 

Visie:

  • zaken in een breder perspectief zetten.
  • schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.

 

Expertisegebieden:

  • werving en selectie
  • organisatieontwikkeling
  • HR-manager
  • FuWa Onderwijs

Expertises

Teamwork is iets van alledag. Toch is er behoefte aan een frisse blik of inspiratie van buiten. De ervaren en pragmatische begeleiders van Beteor helpen je spiegelen en jouw mensen inspireren. Zij begeleiden al meer dan 30 jaar (management)teams met:

Neem contact op

Waar heeft u behoefte aan? Wij staan klaar voor al uw vragen en opmerkingen.

Wil je meer weten over governance en bestuurlijke effectiviteit?

Bestuurders worden steeds vaker aangesproken op hun eindverantwoordelijkheid. Beteor helpt je met het inrichten van een toekomstbestendig topstructuur.

Gerelateerde artikelen aan Erik