Henk van der Esch

Ik werkte bijna 47 jaar in het voortgezet onderwijs, waarvan 42 als leidinggevende. De laatste 16 jaar was ik bestuursvoorzitter. Ik nam initiatief tot én was negen jaar bestuursvoorzitter van de stichting Achterhoek VO, die begin 2011 tot stand kwam om het Achterhoekse onderwijs klaar te maken voor een periode van aanzienlijke daling van het aantal leerlingen. Achterhoek VO werd hierin trendsettend.

Na mijn pensioen zet ik me in voor krachtige bewustwording over de structurele leerlingendaling die Nederland treft. Eerst via de VO-raad en nu via Beteor. Dat doe ik (op aanvraag) in gesprekken met besturen, medezeggenschapsraden en raden van toezicht. Daarnaast adviseer ik besturen in hun zoektocht naar oplossingen.

Ook op het terrein van de governance ben ik actief. Ik ontwikkelde me daarin onder meer door een opleiding Policy Governance® te volgen bij John en Miriam Carver. Daarnaast deed ik ervaring op met vele samenstellingen van raden van toezicht. Ik kwam tot het inzicht dat de relatie tussen toezicht en bestuur ook systemisch moet kloppen: de raad mag geen verwachtingen van zijn bestuur hebben, die hij zelf niet waarmaakt.

“Als ik iets geleerd heb, dan is het wel dat het nooit alleen maar om een zakelijke kwestie gaat. De relatie die ik met de ander heb, doet er altijd toe.”
Bij BeteoR zet ik me in om de governance van scholen menselijk én professioneel te laten zijn.

Expertises

Teamwork is iets van alledag. Toch is er behoefte aan een frisse blik of inspiratie van buiten. De ervaren en pragmatische begeleiders van Beteor helpen je spiegelen en jouw mensen inspireren. Zij begeleiden al meer dan 30 jaar (management)teams met:

Neem contact op

Waar heeft u behoefte aan? Wij staan klaar voor al uw vragen en opmerkingen.

Wil je meer weten over governance en bestuurlijke effectiviteit?

Bestuurders worden steeds vaker aangesproken op hun eindverantwoordelijkheid. Beteor helpt je met het inrichten van een toekomstbestendig topstructuur.

Gerelateerde artikelen aan Henk