Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie

Beteor innovatie zorg en welzijn

In onze aanpak van het innovatieproces gaan we uit van zeven stappen. Het zevenstappenmodel is ontleend aan: Maarten J. Verkerk e.a. (2018), Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie, Houten: BSL.

Onderwijs na corona – leren van een pandemie

Beteor Onderwijs na corona

In de laatste maanden heeft Beteor veel dialogen mogen begeleiden met verschillende doelgroepen rondom scholen zoals docenten, ouders, leerlingen en zelfs ex-leerlingen. In deze dialogen blikken we terug op de afgelopen ‘corona’ periode en stellen we vragen over waar de betreffende scholen de komende periode aan zouden moeten werken.