Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie

Beteor innovatie zorg en welzijn

In onze aanpak van het innovatieproces gaan we uit van zeven stappen. Het zevenstappenmodel is ontleend aan: Maarten J. Verkerk e.a. (2018), Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie, Houten: BSL.

Onderwijs na corona – leren van een pandemie

Beteor Onderwijs na corona

In de laatste maanden heeft Beteor veel dialogen mogen begeleiden met verschillende doelgroepen rondom scholen zoals docenten, ouders, leerlingen en zelfs ex-leerlingen. In deze dialogen blikken we terug op de afgelopen ‘corona’ periode en stellen we vragen over waar de betreffende scholen de komende periode aan zouden moeten werken.

Medewerkers enthousiast maken voor innovaties

Beteor medewerkers enthousiast maken innovaties

Hoe zorg je ervoor dat je mensen enthousiast worden en blijven om jouw organisatiedoelstellingen te realiseren? Anders gezegd: Hoe kun je de benodigde energie organiseren voor het implementeren?

Actieonderzoek

Beteor veranderproces actieonderzoek

Ben je leidinggevende en zit je in een veranderproces of ben je een veranderproces aan het ontwerpen? Dan is het belangrijk om tussentijds vast te stellen of je op de goede weg bent.

Mensen enthousiast maken voor innovaties

Beteor enthousiast innovaties

Hoe zorg je ervoor dat mensen in jouw onderwijsorganisatie enthousiast worden en blijven om jouw organisatiedoelstellingen te realiseren? Anders gezegd: hoe kun je de benodigde energie organiseren voor het implementeren van innovaties?

Drie soorten innovaties in de industrie

Beteor innovatie industrie

In de industrie word je geconfronteerd met lastige problemen. Voor het oplossen van die problemen zijn drie verschillende routes mogelijk. Het is belangrijk om vooraf te onderzoeken met wat voor soort innovatie je te maken hebt en wat dat betekent voor het managen en besturen van het innovatieproces.

Vier soorten innovaties

Beteor innovatie onderwijs

In het onderwijs word je geconfronteerd met lastige problemen wanneer je wilt innoveren. Voor het oplossen van die problemen zijn vier verschillende routes mogelijk.