Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie

Beteor innovatie zorg en welzijn

In onze aanpak van het innovatieproces gaan we uit van zeven stappen. Het zevenstappenmodel is ontleend aan: Maarten J. Verkerk e.a. (2018), Iedereen beter. Een toolbox voor zorginnovatie, Houten: BSL.

Wat is de toegevoegde waarde van een assessment in een selectieprocedure?

Beteor assessment selectiegesprekken

Veel werving- en selectieprocedures worden vormgegeven door het voeren van gesprekken. Verkennende gesprekken, voorselectiegesprekken en gesprekken met een commissie. En dat is goed. Maar we weten ook uit ervaring en uit onderzoek dat alléén gesprekken slechts een beperkte voorspellende waarde hebben.

In 5 stappen naar meer invloed – “Hoe krijg ik het voor elkaar”

Beteor 5 stappen naar meer invloed

In mijn coachingspraktijk ontmoet ik prachtige mensen. Tijdens de kennismaking met Richard knijpt hij zowat mijn hand fijn. Richard is gestuurd door zijn baas die vindt dat hij beter moet leren communiceren. Daar is Richard snel klaar mee. “Ik zeg gewoon wat ik ervan vindt, maar dat vinden ze lastig! Als iedereen eerlijker zou zijn, zou het bij ons veel harder opschieten. Gedoe allemaal!” zegt hij, terwijl hij me aankijkt met een blik van ‘you gotta a problem with that?’ Richard wil graag weten hoe hij meer invloed kan hebben over de mensen in zijn team.

5 tips om beter personeel te selecteren

Beteor beter personeel selecteren

Goede werknemers leveren veel meer op dan gemiddeld. Investeren in goede mensen betaalt zich dus snel terug. In kwaliteit, in resultaten en vaak ook in minder gedoe.